Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova Dom za starije  osobe “Volosko” Opatija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 , 144/10).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi Dom za starije osobe „Volosko” Opatija.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati.

Službenik za informiranje:
Marija Karamarko, računovodstveni referent
Tel/fax: 051 701-013

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac:

Ime i prezime (obvezno)

Vaša email adresa (obvezno)

Predmet

Sadržaj poruke

 

Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade  iz čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov., br. 38/11.).

 

Prilozi:

Izvješća: