Posebni naglasak Dom stavlja na radno-okupacione i sportsko-rekreativne aktivnosti u skladu sa psihofizičkim mogućnostima korisnika.

U Domu „Volosko“ možete naći brojne sadržaje vezane uz zabavu, rekreaciju i kulturu.

Kulturni i zabavni sadržaji Doma vrlo su bogati i raznoliki. Djeluje nekoliko sekcija, tako da svaki korisnik može prema svojim afinitetima odabrati aktivnosti po želji, od aktivnog uključivanja do samo prisustvovanja na nakom kulturnom događaju. Sudionici smo zasebnih programa za osobe starije dobi bilo kroz redovito tjelesno vježbanje ili sportsko-rekreacione i zabavne aktivnosti. U suradnji s Hrvatskim savezom sportske rekreacije „Sport za sve“ kao i sa ostalim ustanovama organiziramo sudjelovanje naših korisnika na raznim manifestacijama. Također smo i suorganizatori sportskih nadmetanja za umirovljenike u Opatiji.

Obilježavaju se svi značajni datumi. Organizira se veliki broj priredaba (maskenbal, Valentinovo…). Krajem svakog mjeseca održavaju se proslave rođendana koji su rođeni u tom mjesecu.
Organiziraju se poludnevni i jednodnevni izleti, te posjeti ostalim ustanovama.