Za informacije o prijemu u Dom, obratite se socijalnom radniku na:

e-mail : [email protected]

telefon :051/701-015

Uredovno vrijeme za stranke :   ponedjeljak do petka   8,00-12,00