Dom u okviru stalnog smještaja pruža korisnicima slijedeće usluge:

 • stanovanje i prehranu,
 • brigu o zdravlju,
 • njegu, održavanje osobne higijene i pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti,
 • socijalni rad
 • radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena,
 • radnu terapiju
 • fizikalnu terapiju
 • pratnju i organizirani prijevoz, ako to nije u mogućnosti organizirati obitelj,
 • savjetodavni rad.

Dom pruža usluge pomoći u kući korisnika, koje obuhvaćaju:

 • pomoć u organiziranju prehrane, dostavu ručka u kuću korisnika,
 • obavljanje kućnih poslova,
 • održavanje osobne higijene,
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba